کلیدواژه‌ها = ردپای اکولوژیکی
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-90

محمد حسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ عفت قربانیان قطب آبادی