کلیدواژه‌ها = اثر خشکسالی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون فرضیه اثر خشکسالی تولید در استان‌های ایران: مدل فضایی SAR

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-309

سیدپرویز جلیلی کامجو