کلیدواژه‌ها = پارامترهای میکروبی‌
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آب رودخانه پیرغار به‌منظور شرب و آبزی پزوری، استان چهار محال و بختیاری

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 673-684

فاطمه قائدامینی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ مریم نجفی