کلیدواژه‌ها = ‌ گزارش‌های ارزیابی اثرات
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی بیانیه های ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 337-349

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار