کلیدواژه‌ها = تحلیل الگوی سیمای سرزمین
تعداد مقالات: 1
1. پایش و تحلیل الگوی سیمای سرزمین استان لرستان و فرآیند تغییر آن در محیط GIS

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-36

محسن جاپلقی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ کامران شایسته