کلیدواژه‌ها = مدلسازی آلودگی هوا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل پخش آلودگی هوا (AERMOD) در نرم افزار MATLAB

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 377-399

زهرا خبری؛ فرهاد نژادکورکی؛ شهرام طالبی