کلیدواژه‌ها = تصدی گری شبکه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه و انسجام سازمانی در مدیریت مشارکتی پارک ملی سرخه حصار

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 519-530

مصطفی نادری؛ مهدی قربانی؛ احمدرضا یاوری