کلیدواژه‌ها = شهرستان طرقبۀ شاندیز
تعداد مقالات: 1
1. تعیین آسیب‏پذیری اکولوژیکی شهرستان طرقبۀ شاندیز با استفاده از روش عینی آسیب‏ پذیری

دوره 68، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 213-223

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی