کلیدواژه‌ها = چنار‏
تعداد مقالات: 1
1. تعیین معیارهای زیستی نشان‏دهندة تنش آلودگی هوا بر درخت چنار (Platanus orientalis L.)

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-78

زینب رفیعی؛ نورالله میرغفاری؛ سید حمید متین خواه