نویسنده = محسن دهقانی قناتغستانی
بررسی مزایای محیط‌ زیستی استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 463-478

10.22059/jne.2023.355667.2532

محسن دهقانی قناتغستانی؛ سقراط جهانداری


تحلیل و بررسی شبکة همکاری مدیریت محیط ‌زیست به‌منظور توسعة گردشگری در جزیرة قشم

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 138-148

10.22059/jne.2022.331456.2302

اردشیر شایسته؛ محسن دهقانی؛ سید مهدی جبارزاده؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ لعبت تقوی


سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 195-207

10.22059/jne.2022.340743.2413

نهال نخلستانی؛ لعبت تقوی؛ محسن دهقانی؛ همایون احمدپناهی