نویسنده = فرحناز رشیدی
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌های مقاوم به آلودگی هوا در فضای سبز شهری

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 251-261

فرحناز رشیدی