نویسنده = رئوف فروتن
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رفتار سینتیکی جذب یون سرب از محلول های آبی با استفاده از برگ درخت کنار زغالی شده

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1061-1075

حسین اسماعیلی؛ ریوف فروتن؛ ملیحه کوثری فرد