نویسنده = جمال قدوسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات کمّی فضای سبز کلان‌شهر کرج با استفاده از داده‏های سنجش از دور و سنجه‏های سیمای سرزمین

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 323-331

زینت گومه؛ کاظم رنگزن؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی