نویسنده = محمد باباپور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ لیقوان‌چای براساس شاخص‌های زیستی

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-100

نادر حبیب زاده؛ محمد باباپور؛ امیرحسین حمیدیان