نویسنده = اصغر محمدی فاضل
تعداد مقالات: 2
2. ضرورت‌ها و الزامات بازنگری راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی ایران

دوره 67، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 195-206

اصغر محمدی فاضل؛ نعمت اله خراسانی؛ مجید عباسپور؛ سید محمد باقر حجتی