نویسنده = لیدا داور
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‏بندی آسیب‌پذیری نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان بر‌اساس کانون‏های تهدید‌کننده

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 289-300

لیدا داور؛ منا عزیزی جلیلیان؛ رضا رفیعی؛ افشین دانه کار