اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2355
تعداد پذیرش 567

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 692
تعداد مشاهده مقاله 891388
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 525227
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 77 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
درصد پذیرش 24 %