نویسنده = عالی محمودی سراب، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

دوره 71، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 385-397

سجاد عالی محمودی سراب؛ محمد هادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا راشکی