نویسنده = وراوی پور، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در کارایی بیوراکتورهای حذف نیترات از زه آب زهکش‌های زیرزمینی

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

مریم احمدوند؛ جابر سلطانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره؛ مریم وراوی پور