نویسنده = علی اکبری، آسیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روشهای شمارش گروه‌های سرگین برای برآورد فراوانی گوزن زرد ایرانی (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمودرضا همامی؛ آسیه علی اکبری؛ رسول خسروی؛ محمود قاسمپوری