نویسنده = اسفندیارپور بروجنی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 211-226

مهدیه نیک روش؛ علیرضا کریمی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ امیر فتوت