نویسنده = زرگوش، ظریفه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ‌ آبخیز هراز با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکوف

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 397-411

عطااله کاویان؛ ظریفه زرگوش؛ زینب جعفریان جلودار؛ حمید دارابی