نویسنده = محمدی روزبهانی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت عناصر کادمیم، کروم و نیکل در جوامع درشت بی مهرگان بسترزی خوریات موسی و همبستگی آن با غلظت فلزات در رسوب

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 681-696

سهیل سبحان اردکانی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ راضیه مشعل پور فرد