نویسنده = رحیمی زاده، زینب
تعداد مقالات: 1
1. حذف فلزات سنگین از پساب توسط نانوکامپوزیت کیتوزان – رس

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 669-679

زینب رحیمی زاده؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی