نویسنده = جوانشیر خویی، آرش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه‌ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 791-802

انوشا عطاران؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک