نویسنده = توسن، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی برخی از جاذب‌های آلی در حذف کادمیوم از ‌محلول‌های آبی

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 583-594

ابراهیم سپهر؛ امیر توسن