نویسنده = موسویان ندوشن، نرجس السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبار و فلزات سنگین منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 129-135

نبی ا... منصوری؛ فرهاد نژادکورکی؛ نرجس السادات موسویان ندوشن