نویسنده = شرزه ای، غلامعلی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الگوی لاجیت آشیانه‌ای در ارزش‌گذاری خدمات گردشگری: سایت گردشگری‌‌ـ تفریحی گنج‌نامۀ همدان

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 253-265

سیدپرویز جلیلی کامجو؛ غلامعلی شرزه ای؛ رحمان خوش اخلاق؛ طیبه رحیمی