نویسنده = سودایی زاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-24

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده