نویسنده = رفاهی، حسینقلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر کاربرد گچ در تثبیت موقت خاک

دوره 63، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 127-141

علی اکبرزاده؛ منوچهر گرجی؛ حسینقلی رفاهی؛ حسن روحی پور