بررسی توانایی گیاه نی (Phragmites australis) در کاهش و حذف فلز جیوه از پساب کارخانه کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

3 استاذیار

چکیده

صنایع پتروشیمی یکی از کلیدی‌ترین و گسترده‌ترین صنایع فعال کشور است. به دلیل تنوع و پیچیدگی محصولاتT این صنعت رنج وسیعی از آلاینده‌ها را نیز تولید می‌کند. دفع پساب‌های حاوی جیوه از واحدهای کلرآلکالی یکی از مشکلات اساسی این صنعت می-باشد. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که سیستم گیاه‌پالایی برای حذف جیوه از محیط های آبی بسیار کارآمد است و در برخی موارد تا حدود 95% جیوه از محلول حدف شده است. هدف از این مطالعه بررسی توانایی گیاه نی (Phragmites australis) در حذف جیوه از پساب واحد کلر آلکالی پتروشیمی بندر امام است. گیاهان برداشت شده از تالاب شادگان در محیط آزمایشگاهی به صورت هیدروپونیک در آکواریوم‌ پلاستیکی کشت داده شدند. نمونه پساب برداشت شده از واحد کلر آلکالی به محیط کشت گیاهان اضافه شد. یک آکواریوم حاوی پساب، آب و مواد مغذی نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. غلظت جیوه در نمونه‌های برداشت شده از ریشه گیاهان و پساب آکواریوم‌ گیاه نی در زمان‌های 1، 3، 5 و 7 روز توسط دستگاه جذب اتمی varian spectraa 220 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که گذشت زمان بر میزان جذب جیوه توسط گیاه اثر مستقیمی داشته و گیاه نی با میانگین جذب ppm 25/2657 طی 7 روز، توانایی بالایی در جذب جیوه از پساب واحد کلر آلکالی دارد. همچنین در مدت زمان آزمایش 25/96% جیوه پساب آکواریوم گیاه نی حذف شده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of the possibility of mercury phytoremediation from Bandar ImamChlor-alkali plants' wastewater using Phragmites australis

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Hamidian 2

1

2

3

چکیده [English]

The Petrochemical industry is the most important and most widely active industries in the country. Due to the variety and complexity of industrial products, it also produces a wild range of pollutants. Mercury waste disposal from Chlor-alkali units is one of the fundamental problems of this industry. Various studies have shown that Phytoremediation system for removal of mercury from aqueous solutions is very efficient and, in some cases up to 95% of mercury has been removed from the solution. The purpose of this study was to evaluate the ability of common reed (Phragmites australis) in the removal of mercury from the Chlor-alkali effluent in Bandar Imam Petrochemical. Plant samples Harvested from Shadegan wetland were cultured hydroponically in plastic aquariums. Effluent samples which were taken from Chlor-alkali plants were added to the culture medium. An aquarium containing wastewater, water and nutrients was considered as control. Mercury concentrations in water and plant at 1, 3, 5 and 7 days were measured by Varian Spectra 220 Atomic Absorption Spectroscopy. The results showed that Time has a direct effect on mercury up taking by common reed. The common Reed absorption average was 2657.25 ppm within 7 days, that shows a high capacity of mercury absorption from Chlor-alkali plant effluents. Also In the study period, 96.25% of mercury were removed from common reed aquarium effulgent water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial pollution
  • Mercury
  • Phytoremediation
  • Phragmites australis