ارزیابی زیستگاه دارکوب سرسرخ (Dendrocopos medius) در پارک ملی گلستان

نویسنده

استادیار دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

بررسی ویژگی‌های بوم‌شناختی گونه‌های حیات وحش نقش مهمی در مدیریت آنها دارد و تصمیم‌گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب، تنها با مشخص شدن نیازهای بوم‌شناختی یک گونه امکان‌پذیر است. در تحقیق حاضر مطلوبیت زیستگاه دارکوب سرسرخ در پارک ملی گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. متغیرهای زیست محیطی شامل تیپ پوشش جنگلی، عوامل توپوگرافیک و ویژگی های ساختار پوشش گیاهی به همراه داده‌های حضور و عدم حضور پرنده در 106 قطعه نمونه به شعاع 25 متر ثبت و تجزیه و تحلیل داده‌ها بر مبنای رگرسیون منطقی دوتایی انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای زیستگاهی شامل تعداد خشکه دارهای سرپا، نوع گونه‌های درختی، قطر و ارتفاع درختان و سطح مقطع برابر سینه درختان موثرترین پارامترهای زیستگاهی بر حضور دارکوب سرسرخ در پارک ملی گلستان است. نتایج نشان داد که زیستگاه‌های جنگلی دست نخورده و کهنسال با مشخصاتی همانند تعداد فراوان خشکه دارهای سرپا، درختانی با قطر و ارتفاع بالا و سطح مقطع برابر سینه بیشتر، در پارک ملی گلستان قابلیت پشتیبانی از گونه‌های چتر و حساس به آشفتگی نظیر دارکوب سرسرخ را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat evaluation of Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius) in Golestan National Park

نویسنده [English]

  • Hossein Varasteh Moradi
چکیده [English]

The evaluation of ecological characteristics of Wildlife species has fundamental role in species management, because taking a decision for proper method of management is only possible by characterizing of ecological requirements of a species. In this study, suitable habitat of Middle Spotted Woodpecker was investigated in Golestan National Park. Presence and absence of birds and environmental variables (forest cover types, topography, and structural characteristics of vegetation) were obtained within a 25-m radius of each of 106 sampling points distributed throughout the study area. Data analysis was conducted using binary logistic regression. The results showed that some habitat variables including the number of snags, tree species, height of trees, d.b.h of trees, and basal area were the most significant positive predictors affecting this species presence in Golestan National Park. Old and undisturbed forest habitats with characteristics such as high values of basal area, number of snags, d.b.h, and height of trees in Golestan National Park has the capability of supporting the 'umbrella' and sensitive species to the disturbance such as the Middle Spotted Woodpecker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan national park
  • habitat modeling
  • Middle Spotted Woodpecker