بررسی وضعیت کاکایی ارمنی Larus armenicus در ایران به همراه معرفی زیستگاه جدید جوجه‌آوری آن در تالاب میقان، استان مرکزی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی، بخش محیط طبیعی، ایران

3 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کاکایی ارمنی در گذشته بعنوان زیر گونه‌ای از کاکایی نقره‌ای(Larus argentatus) محسوب می شد اما از سال 1359 بعنوان گونه‌ای مستقل معرفی شد. کاکایی ارمنی بیشتر در مناطق قفقاز و خاور میانه‌یافت می‌شود و مناطق جوجه‌اوری آن در گرجستان، ارمنستان، ترکیه و ایران قرار دارد. میقان که برای بسیاری از پرندگان مهاجر بویژه درنا (Grus grus)، زیستگاه زمستان گذرانی مهمی محسوب می‌شود که پس از دریاچه ارومیه بعنوان دومین مکان مناسب برای جوجه‌آوری کاکایی ارمنی، در ایران زادآوری می‌کند، به شمار می‌رود. مطالعات میدانی در دو منطقه جوجه‌آوری کاکایی ارمنی در دو فصل جوجه‌آوری و زمستان‌گذرانی به انجام رسید. این گونه در جزایر تالاب میقان واقع در شرق جاده معدن جوجه‌آوری می‌کند. بیشترین پراکنش جمعیت زمستان‌گذران این گونه در قسمت‌های شمالی و غربی ایران قرار دارد، بطوری که بدون در نظر گرفتن استان آذربایجان غربی بیشترین جمعیت زمستان‌گذران کاکایی ارمنی طی سال‌های1386-1383 در استان مازندران و کمترین، در استان فارس گزارش شده است. این موارد حاکی از اهمیت بالای دریاچه ارومیه می‌باشد. ایجاد سطوح حفاظتی مناسب و کاهش دخالت‌های انسانی جهت جلوگیری از تخریب و از دست‌دهی این دو تالاب، بعنوان زیستگاه‌های زادآوری و زمستان گذرانی این پرنده در کشور، از اولویت‌های حفاظتی، محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Armenian Gull Larus armenicus in Iran with introducing its newest breeding habitat in Meyghan wetland, Markazi province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tohidifar 1
  • Ramin Salmanzadeh 2
  • Saeedeh Baniasadi 3
  • Jalil Imani Harsini 3

چکیده [English]

Armenian Gull Larus armenicus formerly listed as a subspecies for Herring Gull Larus argentatus and further introduced as a full species in 1980. This species mostly found in Caucasus and Middle East regions. Thair breeding areas are in Georgia, Armenia, Turkey and Iran. Meyghan wetland is an important wintering area for a number of migratory species especially for Common Crane Grus grus, furthermore it is the second suitable breeding habitat, (the Lake Uromiyeh is the first), for Armenian Gull, the only summer visitor species from Large-headed Gulls of Iran. This article is the result of field surveys which carried out in two breeding and wintering habitats. Survey about breeding of Armenian Gull in Meyghan wetland carried out in June & July 2008. This species breeds in islets which lie in eastern part of Mine road. The most wintering distribution of this species is in the north and west of Iran. Based on the reports between 2004 and 2007, the most of wintering population were in the West Azarbayjan province and after that was the Mazandaran province, and the least population belonged to Fars province. It highlighted importance of the Lake Uromiyeh for this species. Developing conservations levels and decrease the man made disturbance of these two wetlands, as main breeding and wintering habitat of Armenian Gull Larus armenicus in Iran, are the most important priorities for conservation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armenian Gull
  • breeding habitats
  • Meyghan wetland
  • Oromieh Lake
  • Wintering area
دوره 63، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1389
صفحه 237-247