کلیدواژه‌ها = گیاه نی ((Phragmites australis
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات و غلظت فلز مس بر پوشش گیاهی حاشیۀ ارس با توجه به فعالیت معدن مس

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 157-167

پریسا تابان؛ کوروش کاوسی؛ اسماعیل کهرم؛ حمید گشتاسب