کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی کاربری اراضی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی و زنجیره‌ی مارکوف (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز سد استقلال)

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-114

محمدرضا عظیمی سردری؛ ام البنین بذرافشان؛ توماس پاناگوپولوس؛ الهام رفیعی ساردویی


2. مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ‌ آبخیز هراز با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکوف

دوره 70، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 397-411

عطااله کاویان؛ ظریفه زرگوش؛ زینب جعفریان جلودار؛ حمید دارابی