نویسنده = عباس صمدی
تعداد مقالات: 1
1. رفتار جذبی فسفر در رسوبات پشت بندهای رسوب‌گیر متوالی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

فرخ اسدزاده؛ سارا ملا علی عباسیان؛ عباس صمدی