نویسنده = الناز سعیدصبائی
تعداد مقالات: 1
1. بهگزینی کاربری اراضی با رویکرد خدمات اکوسیستم به کمک برنامه ریزی خطی

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 697-713

مریم سعیدصبائی؛ عبدالرسول ماهینی؛ رضا غریبی؛ الناز سعیدصبائی