نویسنده = مهدی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خودپالایی فلزات سنگین در حین اختلاط آب رودخانه با آب دریا

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 171-181

عبدالرضا کرباسی؛ مهدی حیدری؛ قدرت ایاز