نویسنده = افشین قشلاقی
تعداد مقالات: 1
1. هیدروژئوشیمی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانة کاکارضا (استان لرستان)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 619-628

مریم حیات الغیب؛ افشین قشلاقی؛ هادی جعفری؛ گیتی فرقانی تهرانی