آ

 • آبیار، هاجر ارزیابی چرخة حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی با رویکرد استفاده در صنایع مستقر در حوضۀ خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 855-868]
 • آذرنیوند، حسین شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • آگاه، حمیرا بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 694-707]

ا

 • ابراهیمی، صلاح تأثیر منابع طبیعی، سرمایۀ انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای اکولوژیکی در ایران [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 462-474]
 • ابراهیم زاده، مجید مدل‌سازی بوم‌شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ‌جثۀ در معرض تهدید (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 237-249]
 • احمدآلی، جمال ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 537-553]
 • احمدالی، خالد ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 537-553]
 • احمدپور برازجانی، محمود تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]
 • احمدی زاده، سیدسعیدرضا ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 435-450]
 • استانبولی، مصطفی نور کاربرد سنجه‏ های سیمای سرزمین در بازنگری مدل تخریب سرزمین برای ارزیابی اثرات محیط‏ زیستی [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 195-207]
 • اسدی، پریسا شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور‌عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق‌فازی و گرده‌شناسی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 776-796]
 • اسدی، زینب مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 647-662]
 • اسدالهی، زهرا مدل‌سازی و آنالیز حساسیت پروژه REDD در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی استان گلستان) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 111-124]
 • اسکندری دامنه، حامد تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 614-628]
 • اسکندری دامنه، هادی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 614-628]
 • اشراقی، فرشید تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]
 • اکبری، مرتضی مدل‌سازی بوم‌شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ‌جثۀ در معرض تهدید (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 237-249]
 • اکبری ازیرانی، طیبه شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور‌عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق‌فازی و گرده‌شناسی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 776-796]
 • ایگدری، سهیل مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • ایگدری، سهیل ارزیابی مقدماتی زیستگاه جویبارماهی کیابی (Oxynemachilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011) در رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 420-434]
 • اله یار، محمدرضا تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 588-603]
 • امان اللهی، جمیل بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • املائی، زهرا مدل‌سازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب‌ سطحی در حوضۀ آبریز هراز [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 475-489]
 • امینی نسب، سید مهدی مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 125-137]
 • امینی نسب، سید مهدی ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 264-277]
 • انتظاری، علیرضا بررسی اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا بر سلامت مرجان‌های توده‌ای خلیج چابهار مبتنی بر پارامترهای اقلیمی [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 317-330]
 • اوجانی، شهاب بررسی بهسازی زیستی باکتری‌های تجزیه ‌کننده ترکیبات نفتی جداشده از خاک‌های آلوده به مواد نفتی در حضور فنانترن [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 451-461]

ب

 • بابلی، ندا بررسی حذف نیترات از محلول‌های آبی توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 572-587]
 • بایرام زاده، ویلما تأثیرآموزش مجازی حفاظت از محیط‌زیست بر نگرش و عملکرد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 505-516]
 • باعقیده، محمد بررسی اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا بر سلامت مرجان‌های توده‌ای خلیج چابهار مبتنی بر پارامترهای اقلیمی [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 317-330]
 • بافکار، علی بررسی حذف نیترات از محلول‌های آبی توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 572-587]
 • برقعی، سید مهدی بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 708-715]
 • بقایی، امیر حسین ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 345-357]
 • بمانی خرانق، اکرم مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]
 • بهروش، سمیرا بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]

پ

 • پاشایی، میثم بررسی بهسازی زیستی باکتری‌های تجزیه ‌کننده ترکیبات نفتی جداشده از خاک‌های آلوده به مواد نفتی در حضور فنانترن [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 451-461]
 • پورابراهیم، شراره مدل‌سازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب‌ سطحی در حوضۀ آبریز هراز [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 475-489]
 • پورباقر، هادی مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • پورباقر، هادی ارزیابی مقدماتی زیستگاه جویبارماهی کیابی (Oxynemachilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011) در رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 420-434]
 • پورباقر، هادی مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 797-808]
 • پورسالم، صادق ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 264-277]

ت

 • ترنج زر، حمید ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 345-357]

ج

 • جاوید، امیرحسین ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 727-746]
 • جباریان امیری، بهمن کاربرد سنجه‏ های سیمای سرزمین در بازنگری مدل تخریب سرزمین برای ارزیابی اثرات محیط‏ زیستی [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 195-207]
 • جعفری، فائزه بررسی آلودگی شوینده در رودخانة خاکو و دره مرادبیگ همدان با استفاده از اندازه‌گیری آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) به‌عنوان نشانگر تخلیة فاضلاب [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 825-840]
 • جعفرزاده حقیقی فرد، نعمت الله شناسایی مولکولی قارچ های راستۀ موکورال در مناطق آلوده به موادنفتی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 490-504]
 • جهانی، علی مدل‌سازی و پیش‌بینی زیباشناختی پارک‌های شهری بر اساس معیار پیچیدگی منظر [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]

چ

 • چراغی، میثم تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 614-628]
 • چمنی، عاطفه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر کارامدی شبکۀ حفاظت ایران با تأکید بر خانواده گاوسان و گوزن‌ها [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 208-223]

ح

 • حیات زاده، مهدی مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]
 • حاتمی، حدیث تأثیر منابع طبیعی، سرمایۀ انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای اکولوژیکی در ایران [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 462-474]
 • حیدری، سمیه مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 647-662]
 • حیدری، کبری بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 694-707]
 • حسنی، محمد ارزیابی توان اکولوژیک، بهینه‌سازی رشد شهری و توسعۀ صنعتی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری چندمعیاری ? What if (مطالعۀ موردی: شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 372-385]
 • حسینی، سید مهدی تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف ایران (با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1385-1397) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 41-54]
 • حسینی، سید مهدی شبیه‌سازی پویای منابع آب در حوزۀ آبریز هیرمند به‌منظور تأمین آب بخش کشاورزی و محیط زیست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 291-303]
 • حسینی، سید مهدی بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 694-707]
 • حسینی، صدیقه السادات اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 747-758]
 • حسن زاده، محمد بررسی تأثیر مدیریت عشایری بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع قشلاقی سرگچ بیسیم مسجدسلیمان [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 604-613]
 • حسن زاده، نسرین بررسی آلودگی شوینده در رودخانة خاکو و دره مرادبیگ همدان با استفاده از اندازه‌گیری آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) به‌عنوان نشانگر تخلیة فاضلاب [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 825-840]
 • حسینی طایفه، فرهاد بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب‌ها و نوار ساحلی جنوب دریای‌خزر [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 809-824]
 • حق وردی، کتایون ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 181-193]
 • حکمت نیا، مهران شبیه‌سازی پویای منابع آب در حوزۀ آبریز هیرمند به‌منظور تأمین آب بخش کشاورزی و محیط زیست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 291-303]
 • حمیدیان پور، محسن تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف ایران (با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1385-1397) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 41-54]
 • حمیدیان پور، محسن بررسی اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا بر سلامت مرجان‌های توده‌ای خلیج چابهار مبتنی بر پارامترهای اقلیمی [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 317-330]
 • حمصی، امیرهومن ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 181-193]

خ

 • خانزاده، سعیده تأثیرآموزش مجازی حفاظت از محیط‌زیست بر نگرش و عملکرد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 505-516]
 • خراسانی، نعمت الله ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 181-193]
 • خسروی، حسن تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 614-628]
 • خسروی، محیا ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر کارامدی شبکۀ حفاظت ایران با تأکید بر خانواده گاوسان و گوزن‌ها [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 208-223]
 • خلیقی، شهرام ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 537-553]
 • خلیقی سیگارودی، شهرام اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 747-758]
 • خلیلی، حسن مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]
 • خلیلی، حمید تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 588-603]
 • خلیلی پور، اولیاقلی بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 694-707]

د

 • دادرس مقدم، امیر تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف ایران (با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1385-1397) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 41-54]
 • دادرس مقدم، امیر تأثیر متغیر‌های اقلیمی بر شدت ریسک سیستماتیک عملکرد خرمای ایران ( با رهیافت پانل پویای مکانی) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 841-854]
 • دانه کار، افشین شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • داور، فاطمه بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • داور، لیدا شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • دلیری، حسن ارزیابی توان اکولوژیک، بهینه‌سازی رشد شهری و توسعۀ صنعتی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری چندمعیاری ? What if (مطالعۀ موردی: شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 372-385]
 • دلشب، حسین ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 264-277]
 • دهواری، رضا تأثیر متغیر‌های اقلیمی بر شدت ریسک سیستماتیک عملکرد خرمای ایران ( با رهیافت پانل پویای مکانی) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 841-854]
 • دولت آبادی، سمیه شناسایی مولکولی قارچ های راستۀ موکورال در مناطق آلوده به موادنفتی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 490-504]

ذ

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 694-707]

ر

 • رادخواه، علیرضا ارزیابی مقدماتی زیستگاه جویبارماهی کیابی (Oxynemachilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011) در رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 420-434]
 • رباطی، مریم ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 727-746]
 • رستم وندی زبرلو، علی بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقة حفاظت‌شدة دنا بین سال‌های 1388 تا 1398 [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 677-693]
 • رضایی، محمد رضا تخریب فتوکاتالیستی آموکسی‌سیلین و لووفلوکساسین از محلول‌های آبی با استفاده از Ag/ZnO [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 331-344]
 • رضایی، محمد رضا حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکای اصلاح‌شده با برگ درخت زیتون [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 386-401]
 • رضایی توابع، کامران مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 797-808]
 • رفیعی، رضا برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 153-165]
 • رفیعی، غلامرضا مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 797-808]
 • رمضانی، مهدی ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 181-193]
 • رمضانی، مهدی بررسی تأثیر مدیریت عشایری بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع قشلاقی سرگچ بیسیم مسجدسلیمان [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 604-613]
 • روانخواه، ندا تخریب فتوکاتالیستی آموکسی‌سیلین و لووفلوکساسین از محلول‌های آبی با استفاده از Ag/ZnO [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 331-344]
 • رئیس پور، کوهزاد توزیع زمانی- فضایی تراکم ستون NO2 تروپوسفری در ایران با استفاده از داده‌‌های سنجندۀ OMI [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 629-646]

ز

 • زارع، رامین ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 345-357]
 • زمانی، مظاهر مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]
 • زمانی احمد محمودی، رسول مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 125-137]

س

 • سیاحی، مهسا تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف ایران (با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1385-1397) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 41-54]
 • سیاحتی اردکانی، غلامرضا مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]
 • ساعدپناه، مهین بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • سالارپور، رقیه پایش تغییرات و رتبه‌بندی عوامل تهدید کننده تالاب میانگران، استان خوزستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 83-95]
 • سایه میری، علی تأثیر منابع طبیعی، سرمایۀ انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای اکولوژیکی در ایران [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 462-474]
 • سردار شهرکی، علی شبیه‌سازی پویای منابع آب در حوزۀ آبریز هیرمند به‌منظور تأمین آب بخش کشاورزی و محیط زیست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 291-303]
 • سلطانی ذوقی، احمد بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 759-775]
 • سلطانی نژاد، الهام بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 716-726]
 • سلیمی، مهتاب تأثیرآموزش مجازی حفاظت از محیط‌زیست بر نگرش و عملکرد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 505-516]
 • سلیمانی، محسن بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی توان اکولوژیک، بهینه‌سازی رشد شهری و توسعۀ صنعتی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری چندمعیاری ? What if (مطالعۀ موردی: شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 372-385]

ش

 • شیرازی، سمیه بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 708-715]
 • شکوه، زهرا بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 716-726]
 • شمس اسفندآباد، بهمن مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 647-662]

ص

 • صیادی، محمد حسین تخریب فتوکاتالیستی آموکسی‌سیلین و لووفلوکساسین از محلول‌های آبی با استفاده از Ag/ZnO [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 331-344]
 • صیادی، محمد حسین حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکای اصلاح‌شده با برگ درخت زیتون [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 386-401]
 • صالحی، علیرضا بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقة حفاظت‌شدة دنا بین سال‌های 1388 تا 1398 [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 677-693]
 • صائب، کیوان ارزیابی آلودگی و منشاء یابی فلزات سنگین در رسوبات، آب و ساقه گیاه نی تالاب کیاکلایه با استفاده از شاخص های کیفی و کمی [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • صفاریها، مریم مدل‌سازی و پیش‌بینی زیباشناختی پارک‌های شهری بر اساس معیار پیچیدگی منظر [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • صفدری، مهدی شبیه‌سازی پویای منابع آب در حوزۀ آبریز هیرمند به‌منظور تأمین آب بخش کشاورزی و محیط زیست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 291-303]

ض

 • ضیایی، سامان تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]
 • ضیایی، سیده محدثه تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]

ط

 • طالشی، فرشته ارزیابی آلودگی و منشاء یابی فلزات سنگین در رسوبات، آب و ساقه گیاه نی تالاب کیاکلایه با استفاده از شاخص های کیفی و کمی [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • طویلی، علی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 747-758]

ع

 • عابدی، طوبی تحلیل راهبردی برنامۀ CEPA تالاب امیرکلایه با ترکیب تکنیک‌های SWOT-QSPM با هدف حفاظت و بهره‌برداری پایدار [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 554-571]
 • عابدین زاده، نیلوفر تحلیل راهبردی برنامۀ CEPA تالاب امیرکلایه با ترکیب تکنیک‌های SWOT-QSPM با هدف حفاظت و بهره‌برداری پایدار [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 554-571]
 • عادلی ساردوئی، محسن تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 614-628]
 • عاشوری، عباس بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب‌ها و نوار ساحلی جنوب دریای‌خزر [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 809-824]
 • عالم رجبی، علی اکبر بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • عبیات، محمد رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 402-419]
 • عبیات، مرتضی رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 402-419]
 • عبیات، مصطفی رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 402-419]
 • عباس نوین پور، اسفندیار تعیین تعداد ایستگاه‌های لازم در پایش کیفی آب رودخانه‌ها براساس ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی (رودخانۀ گدارچای) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 517-536]
 • عبقری، رامین حذف رنگ از پساب نساجی به‌وسیلۀ نانوالیاف دی‌اکسید تیتانیوم، فریت کبالت و دی‌اکسید تیتانیوم/ فریت کبالت [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 250-263]
 • عظیمی رودکناری، شقایق بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 278-290]
 • علی یاری، علی ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 345-357]
 • علی عسکری، بهاره پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 663-676]
 • علیمرادی، محمدرضا بررسی اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا بر سلامت مرجان‌های توده‌ای خلیج چابهار مبتنی بر پارامترهای اقلیمی [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 317-330]

غ

 • غریب رضا، محمدرضا تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 588-603]

ف

 • فتحی آشتیانی، فاطمه ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 537-553]
 • فریبی، معصومه حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکای اصلاح‌شده با برگ درخت زیتون [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 386-401]
 • فرزین، محسن بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقة حفاظت‌شدة دنا بین سال‌های 1388 تا 1398 [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 677-693]
 • فرساد، فروغ ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 727-746]
 • فرشچی، پروین ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 727-746]
 • فلاح، میرخالق تعیین تعداد ایستگاه‌های لازم در پایش کیفی آب رودخانه‌ها براساس ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی (رودخانۀ گدارچای) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 517-536]
 • فلاحی، منوچهر مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 647-662]

ق

 • قاسمی، سحر بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 759-775]
 • قاسمی، سروین ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 727-746]
 • قدیریان، امید پایش تغییرات و رتبه‌بندی عوامل تهدید کننده تالاب میانگران، استان خوزستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 83-95]
 • قربانی، فرشید بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • قنبری ممان، رسول تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 588-603]
 • قهرمان پوری، مریم تأثیر گروه سنی، جنسیت و شاخص‌های وضعیت بدن در غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 358-371]

ک

 • کابلی، محمد کاربرد سنجه‏ های سیمای سرزمین در بازنگری مدل تخریب سرزمین برای ارزیابی اثرات محیط‏ زیستی [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 195-207]
 • کابلی، محمد مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 647-662]
 • کامیاب، حمیدرضا مدل‌سازی و آنالیز حساسیت پروژه REDD در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی استان گلستان) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 111-124]
 • کیخا، احمدعلی تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]
 • کدیور، مهدی پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 663-676]
 • کریمی، آزاده مدل‌سازی بوم‌شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ‌جثۀ در معرض تهدید (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 237-249]
 • کشتکار، حمیده مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 125-137]
 • کمالی، الهام مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 139-152]
 • کوشافر، آزیتا تأثیر گروه سنی، جنسیت و شاخص‌های وضعیت بدن در غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 358-371]

گ

 • گریگز، گری شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]

م

 • مافی غلامی، رویا بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 708-715]
 • محبی، علی بررسی تأثیر مدیریت عشایری بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع قشلاقی سرگچ بیسیم مسجدسلیمان [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 604-613]
 • محرابیان، احمدرضا شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور‌عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق‌فازی و گرده‌شناسی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 776-796]
 • محمدی، حمید تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 304-316]
 • محمدزاده، کیوان ارزیابی روند تغییرات مقدار آب و نمک دریاچۀ ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارۀ لندست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 224-236]
 • محمدی گلنگش، محسن بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 278-290]
 • مخدوم، مجید مدل‌سازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب‌ سطحی در حوضۀ آبریز هراز [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 475-489]
 • مددی، حسین مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 125-137]
 • مددی، حسین ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 264-277]
 • میرجلیلی، محمد حذف رنگ از پساب نساجی به‌وسیلۀ نانوالیاف دی‌اکسید تیتانیوم، فریت کبالت و دی‌اکسید تیتانیوم/ فریت کبالت [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 250-263]
 • میرحسینی ده آبادی، سید ابوالقاسم مقایسه دقت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با دو روش رایج شبکه‌ عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی- تطبیقی در پیش بینی غلظت آلاینده PM10 [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 167-179]
 • میرزایی، روح اله ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر کارامدی شبکۀ حفاظت ایران با تأکید بر خانواده گاوسان و گوزن‌ها [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 208-223]
 • میرزاده، سید مصطفی مقایسه دقت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با دو روش رایج شبکه‌ عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی- تطبیقی در پیش بینی غلظت آلاینده PM10 [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 167-179]
 • میرغفاری، نوراله بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 13-26]
 • میرغفاری، نوراله پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 663-676]
 • معزی، فاتح مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 797-808]
 • معین الدینی، مظاهر برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 153-165]
 • مقیمی، حمید بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 708-715]
 • مقیمی، همایون تعیین تعداد ایستگاه‌های لازم در پایش کیفی آب رودخانه‌ها براساس ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی (رودخانۀ گدارچای) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 517-536]
 • میکائیلی تبریزی، علیرضا ارزیابی توان اکولوژیک، بهینه‌سازی رشد شهری و توسعۀ صنعتی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری چندمعیاری ? What if (مطالعۀ موردی: شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 372-385]
 • ملایی، آزاد برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 153-165]
 • ملکی، مریم ارزیابی روند تغییرات مقدار آب و نمک دریاچۀ ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارۀ لندست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 224-236]
 • ملکانی، لیلا ارزیابی روند تغییرات مقدار آب و نمک دریاچۀ ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارۀ لندست [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 224-236]
 • ملکیان، منصوره پایش تغییرات و رتبه‌بندی عوامل تهدید کننده تالاب میانگران، استان خوزستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 83-95]
 • منظری توکلی، حمدالله بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 716-726]
 • مهبودی، نرگس ارزیابی چرخة حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی با رویکرد استفاده در صنایع مستقر در حوضۀ خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 855-868]
 • مهدی‌زاده، سمانه بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 716-726]
 • مودی، سمیه ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 435-450]
 • موسوی، وحید مقایسه دقت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با دو روش رایج شبکه‌ عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی- تطبیقی در پیش بینی غلظت آلاینده PM10 [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 167-179]
 • مولودی صالح، عطا مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 1-11]

ن

 • نجف زاده، محمد جواد شناسایی مولکولی قارچ های راستۀ موکورال در مناطق آلوده به موادنفتی [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 490-504]
 • نداف فرد، لیدا ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 181-193]
 • نژاد کورکی، فرهاد مقایسه دقت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با دو روش رایج شبکه‌ عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی- تطبیقی در پیش بینی غلظت آلاینده PM10 [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 167-179]
 • نعیمی، بابک شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 55-68]
 • نعمت اللهی، محمدعلی مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 797-808]
 • نعمتی ورنوسفادرانی، محمد پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 663-676]
 • نعیمی جوبنی، محمد بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 278-290]
 • نقی پور برج، علی اصغر اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 747-758]
 • نوروزی، محسن ارزیابی چرخة حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی با رویکرد استفاده در صنایع مستقر در حوضۀ خلیج فارس [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 855-868]

و

 • وروانی، جواد ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 345-357]
 • وفایی، فریدون تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه) [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 588-603]

ه

 • هاتف ربیعی، زهرا مدل‌سازی و پیش‌بینی زیباشناختی پارک‌های شهری بر اساس معیار پیچیدگی منظر [دوره 74، شماره 1، 1400، صفحه 27-40]
 • هاشمی تبار، محمود تأثیر متغیر‌های اقلیمی بر شدت ریسک سیستماتیک عملکرد خرمای ایران ( با رهیافت پانل پویای مکانی) [دوره 74، شماره 4، 1400، صفحه 841-854]

ی

 • یاسینی اردکانی، سید سهیل حذف رنگ از پساب نساجی به‌وسیلۀ نانوالیاف دی‌اکسید تیتانیوم، فریت کبالت و دی‌اکسید تیتانیوم/ فریت کبالت [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 250-263]
 • یزدان داد، حسین مدل‌سازی بوم‌شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ‌جثۀ در معرض تهدید (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 74، شماره 2، 1400، صفحه 237-249]
 • یوسفی، الهام ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک [دوره 74، شماره 3، 1400، صفحه 435-450]