تعداد مقالات: 484
26. تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ (Canis lupus) در استان همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین انسان و گرگ

دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-281

محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ رسول خسروی شریف آبادی؛ مهدی الماسی


27. ارزیابی آسیب پذیری کیفی آبخوان دشت بیرجند به روش SINTACS

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 279-294

مبین افتخاری؛ محمد اکبری؛ عباسعلی قزل سوفلو


28. ترکیب شیمیایی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی ژئوشیمیایی رسوبات

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 283-301

حسام احمدی بیرگانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن میرنژاد؛ کن مک کویین؛ سعید ابراهیمیان؛ محمد علی تابع الحجه؛ شاکر ابراهیمی؛ اسکندر سالمی مجرد؛ عبدالرضا خلیفه زاده؛ جواد بدری


30. بررسی منابع آلاینده و کیفیت آب رود تجن

دوره 63، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 317-327

یوسفعلی احمدی ممقانی؛ نعمت ا... خراسانی؛ غلامرضا رفیعی


31. مکان‌یابی پهنه‌های مناسب برای گردشگری ورزشی در کوهستان (مطالعۀ موردی: جادۀ‌ کرج‌ـ چالوس)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 331-344

لیلا آخوندی؛ افشین دانه کار؛ رضا ارجمندی؛ حسین شعبانعلی فمی


32. بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثرتصفیه با گیاه نی

دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 337-346

مجید آتشگاهی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نعمت الله خراسانی؛ فریدون افلاکی پاشاکی؛ محمد محمدنژاد مطلق


33. مقایسۀ دو پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار از لحاظ روند تغییرات پوشش/کاربری

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 341-350

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ افشین دانه کار؛ علی‌اکبر نظری سامانی


34. میزان جذب فلز سنگین Cd در کبد ماهی گورخری در دو محیط آب شور و شیرین

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 355-365

معصومه آریایی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهیل ایگدری؛ سهراب اشرفی


35. تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاک‌پشت برکه‌ای خزری (Mauremys caspica Gmelin, 1774) در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 417-430

بهنام جزایری؛ محمدرضا اشرف زاده؛ روح اله رحیمی؛ ایرج هاشم زاده سقرلو


36. ارزیابی تجزیه‌ی پارچه‌ی ریون تحت شرایط کمپوست‌سازی

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 425-436

محمدجواد اسمعیل زاده؛ عباس رشیدی


37. ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی بهره‌برداری تک گزینی جنگل بر رواناب سطحی و رسوب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 481-491

مریم اتحادی ابری؛ باریس مجنونیان؛ آرش ملکیان؛ مقداد جورغلامی


38. آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنی‌شده در ستون آبشویی

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 521-532

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده


40. بررسی رفتار آبشویی وابسته به pH مس،روی، آهن و منگنز از لجن فاضلاب شهری

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-743

احمد اخوان؛ زهرا کلاهچی


42. بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-24

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


43. تنوع گونه ای ناحیه جزرومدی ساحل جنوبی جزیره قشم بر اساس بیوتپ های غالب

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-29

زینب انصاری؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی


44. معرفی مجدد گور ایرانی ((Equus hemionus onager به طبیعت: مطالعۀ موردی منطقۀ حفاظت‌شدۀ کالمند بهادران در استان یزد

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 13-22

حسن اکبری؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اعظم حبیبی‌پور؛ علی شاکر


46. بررسی آزمایشگاهی کاربرد خاک دیاتومه در پایدارسازی پسماند حفاری

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 13-22

مستانه حاجی پور؛ فراز ایران نژاد


47. بررسی ساختار اجتماعی و رفتار تولیدمثلی آهو (Gazella subgutturosa) در منطقه کالمند-بهادران یزد

دوره 63، شماره 1، بهار 1389، صفحه 15-22

بهروز بهروزی راد؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسن اکبری


49. تعیین جنسیت گونۀ گرگ (Canis lupus) و سگ (Canis lupus familiaris) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره کروموزوم Y

دوره 68، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-21

مرضیه اسدی آقبلاغی؛ محمد کابلی؛ حمید رضا رضایی؛ علی شعبانی


50. پایش و تحلیل الگوی سیمای سرزمین استان لرستان و فرآیند تغییر آن در محیط GIS

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-36

محسن جاپلقی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ کامران شایسته