کلیدواژه‌ها = دریای خزر
تعیین غلظت ترکیبات شبه‌استروژنی در مصب رودخانه‌های سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از روش خوشه‌بندی و آنالیز مؤلفه‌های اصلی

دوره 75، ویژه نامه محیط زیست ساحلی و دریایی، اسفند 1401، صفحه 167-183

10.22059/jne.2022.347542.2462

ساحل پاکزادتوچایی؛ علی کاظمی؛ فاطمه عین الهی پیر


بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب‌ها و نوار ساحلی جنوب دریای‌خزر

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 809-824

10.22059/jne.2022.328521.2271

فرهاد حسینی طایفه؛ عباس عاشوری


بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت‌های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 125-137

10.22059/jne.2018.129486.972

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی؛ شقایق قدرتی؛ آمنه امیرجنتی


بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف از بخش جنوب غربی دریای خزر

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 467-479

10.22059/jne.2017.121761.897

علیرضا میرزاجانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ محمود کرمی


تعیین منشاء هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای معطر در رسوبات رودخانه‌ها و سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) با استفاده از PCA

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 247-268

10.22059/jne.2016.58647

محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ Zhaoyan GU؛ Guoqiang Chu


بررسی روند تغییرات آلودگی‏های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 223-232

10.22059/jne.2014.51303

مژگان میرزایی؛ محمد رضا معتضدی؛ آمنه نیکبختی


شیرین‌سازی آب دریای خزر با نانوذرات سیلیس برای مصارف کشاورزی

دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 445-453

10.22059/jne.2014.36631

فرامرز معطر؛ فریده عتابی؛ ندا درویش


معرفی حریم توسعه در سواحل جنوبی دریای خزر مطالعه موردی: استان مازندران

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 205-222

10.22059/jne.2012.29603

مریم سعید صبائی؛ افشین دانه کار؛ علی اصغر درویش صفت؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ حسن آزرم دل


ارزیابی آلودگی رسوبات سواحل دریای خزر با جیوه در استان مازندران با استفاده ازGIS و زمین آمار

دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 169-183

سید مهدی حسینی؛ نوراله میرغفاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ لقمان خداکرمی