نویسنده = نصرتی، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نمایه‌های مؤثر بر تغییر کیفیت خاک در رابطه با نوع کاربری اراضی

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 239-253

علی اکبر نظری سامانی؛ محمد جعفری؛ کاظم نصرتی؛ فاطمه رحیمی؛ مهسا عبدالشاه نژاد