نویسنده = طاهری انالوجه، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1027-1039

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده