نویسنده = جلیلی کامجو، سیدپرویز
تعداد مقالات: 2
1. آزمون فرضیه اثر خشکسالی تولید در استان‌های ایران: مدل فضایی SAR

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 295-309

سیدپرویز جلیلی کامجو


2. کاربرد الگوی لاجیت آشیانه‌ای در ارزش‌گذاری خدمات گردشگری: سایت گردشگری‌‌ـ تفریحی گنج‌نامۀ همدان

دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 253-265

سیدپرویز جلیلی کامجو؛ غلامعلی شرزه ای؛ رحمان خوش اخلاق؛ طیبه رحیمی