نویسنده = قربانی، هادی
تعداد مقالات: 2
1. برآورد میزان غلظت کادمیوم خاک با استفاده از مدل‌های ANN و ANFIS

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 509-523

احمد بازوبندی؛ صمد امامقلی زاده؛ هادی قربانی؛ تورج افشاری بدرلو


2. ارزیابی خطر بوم‏ شناختی عناصر سمّی در خاک سطحی برای برخی از گروه‏ های جانوری (مطالعۀ موردی: استان گلستان)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 489-503

روح اله میرزایی؛ هادی قربانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ ندا روانخواه