کلیدواژه‌ها = رسوب
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد شاخص ها در ارزیابی کیفیت و برآورد خطر بوم شناختی بالقوه فلزات در رسوبات سطحی رودخانه بهشت آباد

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 155-167

مهرسا نجفی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ فردین شالویی


2. ارزیابی آلودگی و پتانسیل تحرک عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود، کلانشهر اصفهان

دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-226

رسول حمصیان اتفاق؛ مهدی خراسانی پور؛ شهباز رادفر


3. رفتار جذبی فسفر در رسوبات پشت بندهای رسوب‌گیر متوالی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-14

فرخ اسدزاده؛ سارا ملا علی عباسیان؛ عباس صمدی


4. مقایسه‌ جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه‌ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 791-802

انوشا عطاران؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک


5. آزادسازی فلزات سنگین از اجزای مختلف رسوبات غنی‌شده در ستون آبشویی

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 521-532

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده