کلیدواژه‌ها = کود زیستی
مقایسه کارایی باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و عملکرد گیاه گندم

دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 211-225

10.22059/jne.2020.292277.1849

سمیه امامی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسن اعتصامی؛ فریدون سرمدیان؛ بابک متشرع زاده


تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 459-472

10.22059/jne.2020.275947.1650

فاطمه شفیعی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر