نویسنده = عفت پورغلامحسن
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‏ بندی ماهانۀ میزان آلودگی هوا و بررسی نحوۀ ارتباط آن با عوامل اقلیمی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 533-547

الهه اکبری؛ معصومه فاخری؛ عفت پورغلامحسن؛ زهرا اکبری