نویسنده = محمدرضا اشرف زاده
مقایسه الگوریتم‌های Bioclim، MaxNet و MaxEnt در پیش‌بینی پراکنش کبک دری خزری (Tetraogallus caspius) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22059/jne.2024.369895.2630

مرضیه مرادی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علی اصغر نقی پور برج


عوامل مؤثر بر شدت تعارض بین خرس قهوه‌ای و جوامع محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائة مهمترین راهکارهای کاهش تعارض

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 429-446

10.22059/jne.2023.355520.2529

کمال الدین شهبازی نسب؛ محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا محمدی


تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاک‌پشت برکه‌ای خزری (Mauremys caspica Gmelin, 1774) در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 72، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 417-430

10.22059/jne.2020.275703.1646

بهنام جزایری؛ محمدرضا اشرف زاده؛ روح اله رحیمی؛ ایرج هاشم زاده سقرلو


تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 79-92

10.22059/jne.2018.223810.1302

محمدصادق فرهادی نیا؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی


مدل‌سازی زیستگاه مطلوب کبک دری (Tetraogallus caspius) به عنوان یک گونة شاخص مناطق مرتفع کوهستانی

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 745-756

10.22059/jne.2018.241952.1431

محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا نظریان


اولویت‌بندی حفاظتی پستانداران ایران برای مدیریت کارآمد

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 461-475

10.22059/jne.2015.55755

محمد صادق فرهادی نیا؛ علی رضا محمدی؛ سهراب اشرفی؛ محمد رضا اشرف زاده؛ حسین محمدی